Nawigacja

 • STO LAT POLSKO!

  Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich –Kolonii
  STO LAT POLSKO!
  Ojczyzna! Słowo, pojęcie, wartość, codzienność i dzień odświętny. Ojczyzna moja, Twoja, nasza. Ojczyzna własna, ukochana, biedna, sponiewierana, walcząca, ginąca, zwycięska. Polska prawdziwie wolna, niepodległa trwa, przekroczyła próg drugiego tysiąclecia. Wiążemy z nią tak wiele nadziei, choć dręczy nas niemniej niepokojów i rozterek. Na drogowskazach polskich dróg do przyszłości tak wiele jeszcze pytań.
  Mottem przewodnim naszych działań postanowiliśmy uczynić słowa Jana Pawła II , który  1981 roku w Watykanie powiedział: Ojczyzna jest darem i zadaniem.
  We wrześniu przystąpiliśmy do projektu Dzień Patrioty i Patriotki XXI w.
  Uczniowie klasy pierwszej obejrzeli krótki film animowany ”Polak Mały!” dostępny na platformie Youtube.pl, który stał się inspiracją do wykonania plakatów poświęconych polskim symbolom narodowym.
  Do końca października przesłaliśmy też 100 pozdrowień na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, włączając się do ogólnopolskiej akcji życzeń. Do nas też nadeszły życzenia ze szkół z różnych zakątków Polski.
  Jesteśmy Wielkopolaninami, stąd nasze zainteresowanie 100- leciem wybuchu Powstania Wielkopolskiego, tymczasem klasa gimnazjalna wykonała gazetkę tematyczną na szkolnym korytarzu.
  Gimnazjaliści wykonali też biało –czerwone kwiaty, na razie są one elementem jesiennej dekoracji, ale posłużą nam w szkole i kościele w czasie występów artystycznych. Na lekcjach plastyki uczniowie wykonają kolaż „Patriotyczne drzewo”, złożą się na nie obrazy malarstwa polskiego pokazujące wydarzenia  szczególnie te z czasów zaborów. 
  Uczniowie klasy szóstej losowali karteczki z imionami i nazwiskami Polaków, którzy szczególnie zasłużyli się w walce o odzyskanie niepodległości w czasie zaborów. Wyszukiwali w różnych źródłach dostępnych w bibliotece informacji na jej temat, zawierającą podstawowe dane biograficzne, z wyjaśnieniem na czym polegała jej walka o odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz wykonanie odręcznego portretu. W ten sposób powstanie „Klasowa Księga Bohaterów Narodowych”, która pozostanie w bibliotece, aby uczniowie innych klas mogli zapoznać się z jej treścią.
  W całej szkole rozbrzmiewały śpiewy, gdyż każda klasa 9 listopada pragnęła zaśpiewać jedną z dowolnie wybranych pieśni patriotycznych, zanim się rozpoczęły biliśmy Rekord dla Niepodległej śpiewając o godz. 11:11 nasz hymn narodowy.
  10 listopada uczniowie zaprezentowali się w trakcie gminnych obchodów święta niepodległości, gdzie pierwszoklasiści brawurowo wykonali poloneza. 
  11 listopada świętowaliśmy wspólnie z mieszkańcami i parafianami w kościele Siedmiu Boleści NMP w Kowalach prezentując nasze dokonania artystyczne na rozpoczęcie Mszy św. za Ojczyznę.
  „Jeszcze Polska nie zginęła…”


   

 • List MEN

        Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                        

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie, 

   

  w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

   

  W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

   

  Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii,na Węgrzech, Słowacji,Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

   

   

  Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

   

  Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

   

  Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
  z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

   

  Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

   

   

  Z wyrazami szacunku

   

   

  Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
  Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

 • Wyjazd do Miejskiego Domu Kultury w Turku na przedstawienie „Skąd nasz ród”

  Wyjazd do Miejskiego Domu Kultury w Turku na przedstawienie „Skąd nasz ród”

    

   

      W dniu 8 listopada uczniowie klas IVa, IVb i V wraz z opiekunkami: Anną Wodzińską, Joanną Jaros oraz organizatorką wyjazdu Katarzyną Linką udali się do Miejskiego Domu Kultury w Turku na przedstawienie „Skąd nasz ród”.  Spektakl zaprezentowany przez aktorów Artenes Teatr przybliżył uczniom wydarzenia z historii Polski oraz dzieła legendarne przedstawiające początki państwa polskiego (m.in. „O Popielu i Mysiej Wieży”, „O królu Kraku i księżniczce Wandzie”, „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”). Przedstawienie wywarło na naszych uczniach duże wrażenie. Z zainteresowaniem śledzili losy Mieszka I, który zastanawia się nad losami kraju i postanawia w przebraniu wyruszyć w podróż, aby zapoznać się z opinią ludu. Spotyka Wikingów, którzy planują najazd na tereny Polan. Dzięki temu spotkaniu do ataku na Polan nie dochodzi, a Mieszko postanawia wzmocnić kraj poprzez unię z cywilizacją chrześcijańską…

 • Wywiadówka

  Zapraszamy rodziców na wywiadówkę, która odbędzie się

  15 listopada (tj. czwartek) 2018

  o godz. 16:00.

 • Ogłoszenie

  Uwaga !

  12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zajęć szkolnych.

 • Wycieczka do kina

  W dniu 1 października uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum udali się do kina w Turku, gdzie obejrzeli film "Dywizjon 303" zrealizowany na podstawie książki Arkadego Fiedlera. Po seansie odwiedzili Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera. Tam podziwiali stałe i czasowe wystawy - m.in. "Domy tkaczy", "Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera","Zdzisław Beksiński - od fotografii do fotomontażu komputerowego", "W barwnym ogrodzie smoka. Sztuka i rzemiosło Chin"

 • Zaproszenie

  Zaproszenie - Obrazek 1

  Zaproszenie - Obrazek 2

 • Ważny komunikat dla uczniów i rodziców.

  UWAGA!!!

   

  2 listopada 2018r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

  Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

   W tym dniu nie kursuje autobus szkolny

  i nie są wydawane obiady.

 • Stypendia Towarzystwa Samorządowego 2018

  Stypendia Towarzystwa Samorządowego 2018

   

  W dniu 9 października 2018 r. w Szkole Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej - Curie Kawęczynie odbyło się wręczenie stypendiów Towarzystwa Samorządowego uczniom naszej gminy. Na uroczystość przybyli: prezes TS w Koninie pan Ireneusz Niewiarowski, wójt Gminy Kawęczyn pan Jan Nowak, przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn pan Piotr Gebler, wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn pan Sylwester Kasprzak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie pani Arleta Biegańska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii pani Ewa Kałużna, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych pani Ewa Wojtczak, koordynatorzy programów stypendialnych Towarzystwa Samorządowego, stypendyści wraz z rodzicami. Zaproszonych gości powitała dyrektor pani Arleta Biegańska, następnie głos zabrali prezes TS pan Ireneusz Niewiarowski i wójt Gminy Kawęczyn pan Jan Nowak.

           W dalszej części spotkania, wręczono stypendia i pogratulowano zdolnej młodzieży. W tym roku Towarzystwo Samorządowe przyznało 10 stypendiów dla uczniów z gminy Kawęczyn, w tym dwa otrzymały uczennice naszej szkoły.  Stypendyści złożyli serdeczne podziękowania oraz wręczyli kwiaty obecnym gościom. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

  Stypendia Towarzystwa Samorządowego 2018 - Obrazek 1

 • Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej

  Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej - Obrazek 1

  Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej

   Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii 

  w roku szkolnym 2018/2019

      5 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Strażaków  Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii odbyła się uroczystość  ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Gośćmi tej uroczystości byli: Wójt Gminy Kawęczyn p. Jan Nowak, dyrektor szkoły p.Ewa Kałużna, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn p. Piotr Gebler, dyrektor przedszkola  p. Dorota Młynarska, Prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego p. Jan Tygielski, Radni Gminy Kawęczyn: p. Bożena Kolenda,  p. Krystyna Brzychcy, p. Andrzej Jaworski, pielęgniarka szkolna p. Urszula Augustyniak oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie klasy drugiej z wychowawczynią p. Beatą Gibasiewicz. Pierwszoklasistów przywitali wierszem  starsi uczniowie z kl. II szkoły podstawowej. Uczniowie klasy pierwszej pod okiem wychowawczyni p. Elżbiety Szymanowskiej  przygotowali  montaż słowno – muzyczny.     Po części artystycznej odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego dzieci przyrzekały, że będą zawsze sumiennie i pilnie uczyć się i godnie reprezentować swoją szkołę. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły p. Ewa Kałużna ogromnym ołówkiem dokonała aktu pasowania pierwszaków. Uczniowie otrzymali z tej okazji pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez rodziców i zaproszonych gości.  Następnie rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście                   i uczniowie klasy pierwszej udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

  E.Sz.

   

  Ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej - Obrazek 2

   

 • Podsumowanie ŚDTM

  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  W piątek, 28 września 2018 roku, Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich już po raz drugi włączyła się w ogólnoświatową akcję, której celem jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki- głównie tabliczki mnożenia. Ten dzień to dobra okazja, aby po wakacjach przypomnieć sobie jej znajomość, a jednocześnie dobrze się bawić. To także szansa dla dorosłych, aby dać się przepytać dzieciom. Ideę tego dnia krótko przypomniała uczniom naszej szkoły p. Ewa Sobolewska podczas krótkiego apelu.  W tym roku koordynatorki akcji, p. E. Sobolewska i M. Wiatrowska, włączyły do pomocy matematyczki z naszej szkoły, które obowiązkowo przepytały wszystkich uczniów podczas lekcji matematyki. Ponadto „tabliczkowy sztab” działał w klasie „0”, gdzie pod okiem nauczycielki, uczniowie sprawdzali się nawzajem. Ci, którzy dobrze zaliczyli krótki sprawdzian z tabliczki, otrzymywali stosowny certyfikat. Do zabawy dały się wciągnąć panie z obsługi szkoły i udowodniły, że i one nie zapomniały tabliczki. Akcja łączy zabawę z nauką, więc z pewnością będzie kontynuowana. Do zobaczenia zatem za rok w ostatni piątek września!

   

  Podsumowanie ŚDTM - Obrazek 1

 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  OGŁOSZENIE!

  W DNIU 20 września 2018 r.
  (tj. czwartek) 
  o godz. 16.00

  ODBĘDZIE SIĘ  ZEBRANIE 
  Z RODZICAMI
  .

   

  Dyrektor szkoły

 • Inauguracja nowego roku 2018/2019

  Nowy rok szkolno-katechetyczny rozpoczęty.

  smileyInauguracja nowego roku 2018/2019 - Obrazek 1

 • Ogłoszenie

  Proszę zapoznać się z poniższym dokumentem.

   Ogłoszenie - Obrazek 1plakat_rekrutacja.pdf

 • Odwozy i dowozy w roku szkolnym 2018/2019

  Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich
  w Kowalach Pańskich – Kolonii

   

  DOWOZY:

  Nazwa miejscowości

  Nazwa przystanku

  Godzina

  LEŚNICTWO

  PRZYSTANEK PKS

  737

  MŁODZIANÓW

  PRZYSTANEK PKS

  742

  MŁODZIANÓW

  PRZYSTANEK PKS

  745

  DZIEWIĄTKA

  PRZYSTANEK PKS

  748

  KOWALE PAŃSKIE

  SZKOŁA

  753

   

  ODWOZY:

  Nazwa miejscowości

  Nazwa przystanku

  Godzina

  KOWALE PAŃSKIE

  SZKOŁA

  1420

  DZIEWIĄTKA

  PRZYSTANEK PKS

  1427

  MŁODZIANÓW

  PRZYSTANEK PKS

  1432

  LEŚNICTWO

  PRZYSTANEK PKS

  1437

   

 • - Obrazek 1Uroczyste rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego
  3 września 2018r. Mszą Św. w kościele parafialnym o godz. 10.00., po Mszy św.
  o godz. 11.00 spotkanie w szkole.

 • Ważne!

          Ważne! - Obrazek 1mapa_zlobkow_(5).doc

 • Bezpieczne wakacje!

  Bezpieczny wypoczynek

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

  Adres strony  www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii
  Szkoła Podstawowa w Kowalach Pańskich - Kolonii,
  Kowale Pańskie - Kolonia 34,
  62-704 Kawęczyn

 • Sekretariat 632887267
  Dyrektor 632887286

Galeria zdjęć